top of page

Reglement Ploegentijdrit Zuidland op 31-08-2024.

 

Stichting Wielerronde Zuidland heet alle deelnemers van harte welkom op deze ploegentijdrit te Zuidland.

Alle deelnemers worden verzocht de volgende regels door te lezen en in acht te nemen.

 

AANMELDEN

 • Inschrijving vindt plaats door middel van het inschrijfformulier, te vinden op de website www.wielerrondevanzuidland.nl en deze te zenden aan rondevanzuidland@hotmail.com

 • Een ploeg bestaat uit maximaal 4 deelnemers (man / vrouw / mix).

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-  per ploeg.

 • De minimale leeftijd om deel te nemen is 16 jaar.

 • De permanance is gelegen aan het parcours bij Deko Bikesport aan de Breedstraat (+/- 100 meter voorbij de finish )

 • Was- en kleedgelegenheid is buiten het parcours bij ZKV Zuidland gelegen aan de  Kerkweg 82    3214 VE   te Zuidland.  Auto’s buiten het parcours parkeren.

VEILIGHEID

 • Deelname geschiedt op eigen risico.

 • De normale verkeersregels zijn van toepassing.

 • Het dragen van een helm is voor een ieder verplicht.

 • Het parcours is afgesloten en de kruisingen zijn zoveel mogelijk beveiligd door verkeersregelaars.

 • Inrijden op het parcours is niet toegestaan, buiten het parcours zijn voldoende mogelijkheden.

 • Volg de aanwijzingen op van de wedstrijdleiding en de verkeersregelaars op het parcours.

 • Omwonenden zijn op de hoogte van het evenement, toch kan het zijn dat zij van het parcours gebruik moeten maken. Let daarom altijd op verkeer dat uit de aan het parcours gelegen erven de weg op kan rijden.

 • Neem in geval van calamiteiten direct contact op met de organisatie, telefoonnummer 06-19446733 of 06-53796222.

 • EHBO is op het parcours aanwezig.

START

 • De start vindt plaats aan opgestelde hekken voor de jury bus in de Raadhuisstraat. Meldt u zich als voltallige ploeg bij de jury bus. U wordt opgeroepen om op te rijden naar de start hekken.. 

 • De starttijden  zullen op de website worden vermeld.

 • Deelnemers die te laat zijn worden uitgesloten van deelname.

 • Volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op.

 • De tijd gaat lopen zodra de eerste renner de startlijn passeert.

 • Iedere deelnemer is verplicht een rugnummer te dragen ( midden links ) af te halen bij de permanance.

 • Er wordt gereden in blokken van maximaal 10 ploegen die de gehele rit afmaken voor het volgende blok van 10 ploegen  start.  De ploegen starten om de 45 seconden. Maximaal 40 ploegen en vol is vol.

TIJDRIT

 • De tijdrit wordt verreden over 3 ronden van 5,7 kilometer, totaal 17,1 km.

 • De teams van het Ladies Cycling Circuit rijden 4 ronden van 5,7km, totaal 22,8 km.

 • Het zogenaamde stayeren van een ploeg achter een andere ploeg, een brommer of ander voertuig is verboden, tussenliggende afstand dient minimaal 50 meter te bedragen. Dit zal door de begeleidende motorrijders en de jury langs het parcours gecontroleerd worden.  Wij rekenen ook op jullie sportief gedrag.

 • Volgwagens zijn niet toegestaan.

 • Bij pech mag er onderling materiaal uitgewisseld worden.

 • Bij materiaalpech  bij de start moet de ploeg met 3 renners vertrekken. Later  starten is niet mogelijk.

 • Er mag onderweg geen afval oid door renners/rensters  worden weg gegooid.

FINISH

 • De tijd waarop de derde renner uit een ploeg de finishlijn passeert na de derde afgelegde ronde, is de eindtijd van de ploeg. Bij mix teams met slechts 1 dame telt de binnenkomst van de 4e deelnemer.

 • De tijdwaarnemers hebben altijd gelijk.

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Nooit in tegengestelde richting over het parcours rijden, er zijn immers nog andere ploegen aan het rijden.

KLASSEMENT

 • De winnende ploeg is de ploeg met de snelste eindtijd.

 • Klassementen voor dames, heren en mix teams.

 • De drie snelste teams in ieder klassement komen direct na finish van het laatste team terug voor de huldiging.

 • Voor de teams van het Ladies Cycling Circuit is er een apart klassement met aparte huldiging.

OVERIG

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 • Deelnemers vrijwaren de organisatie van elke aansprakelijkheid. Deelnemers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

 • Bij (dreigend) noodweer kan de wedstrijdleiding de wedstrijd staken zonder restitutie van het inschrijfgeld.

PRIVACYWET

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming  ( AVG ) per 25-05-2018.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.

Deze EU-privacy verordening regelt onder meer de omgang met  persoonsgegevens en geldt zowel voor publieke als private toepassingen.

 

Voor, tijdens en na de Wielerronde van Zuidland kunnen er foto’s en/of film opnames gemaakt worden door de organisatie en/of door derden. Door na inschrijving deel te nemen aan de wedstrijden van de KNWU  en/of de ploegentijdrit  stemt u hiermee in. Persoonsgegevens worden niet  aan derden verstrekt. 

 

 

1-1-2024                                 Bijlage 40A

 

bottom of page