Inschrijven

Inschrijving is mogelijk door middel van het downloaden van het Inschrijfformulier_Ploegentijdrit_2020

Inschrijving alleen met complete ploegen door de teamcaptain.

De kosten van deelname bedragen vijftig euro per ploeg.  

Dit bedrag dient na ontvangst van bericht van toelating te worden overgemaakt op

bankrekeningnummer NL66 RABO 03759.65.823 ten name van Stichting Wielerronde Zuidland.

© 2017 Stichting Wielerronde Zuidland